Photo by maxsattana/iStock / Getty Images

Mångfaldsstrategi

Futurista hjälper företag och organisationer att koppla strategin till affärsmål och göra den till en självklar del av verksamheten.

Vanligaste utmaningarna:

  • Resultaten uteblir. Utan mål och uppföljning får mångfaldsarbetet litet resultat. 
  • Motstånd eller likgiltighet. Strategin motarbetas eller bemöts med ett "jaja".
  • Strategin blir en hyllvärmare och glöms bort.
Inkluderande möten.jpg

Föreläsning & workshop

Uppskattade föreläsningar och workshops med konkreta tips och nya tankar

Vanligaste utmaningarna

  • Inkluderande bemötande
  • För många och långa möten
  • Kommunikation: Missförstånd och missade målgrupper. 
Photo by Dean Mitchell/iStock / Getty Images

School of Inclusion

Nå fler anställda och få ett än mer hållbart resultat med en individanpassad e-learning om mångfald och inkludering.