Tjänster

Visste du att 2 miljoner människor i Sverige har en funktionsnedsättning? Och att de allra flesta funktionsnedsättningar är osynliga.

Futurista hjälper er att ta tillvara på kompetens och styrkor med utbildningar i tillgängligt ledarskap, föreläsningar om Tillgänglighet- nödvändigt för några och bra för alla och som konsult i inkluderande rekrytering.

Jag har föreläst på stora konferenser, för företag och för ideella organisationer. Och varit bollplank för tillgänglig internkommunikation.

Föreläsning

Jag älskar att föreläsa! Med humor, tips och stories får ni inspiration och konkreta tips om mångfald och tillgänglighet. Tips på föreläsningar är Tillgänglighet är lönsamt, 10 tips för tillgänglighet och Möten för alla. Föreläsningarna ger resultat som större genomslag i internkommunikation, effektivare och roligare möten och nya insikter om vilka hinder som finns för att se styrkor och kompetens.

Utbildning

Bäst resultat blir det av att få skratta, bli berörd och stöta och blöta insikter , utmaningar och lösningar i utbildningar om till exempel inkluderande ledarskap, att hålla tillgängliga utbildningar och om tillgängliga möten.

Rådgivning

Är du hållbarhetsansvarig eller ansvarig för er jämställdhet/Mångfald? Då kan jag vara ert bollplank när du behöver ny kunskap om eller vill testa en idé för att göra verksamheten tillgänglig för alla funktionsvariationer. Till exempel tillgänglig internkommunikation eller kunskap om styrkor hos personer som har normbrytande funktionalitet.
 

School of Inclusion

Nå alla på företaget med School of Inclusion, ett nytt sätt att ge web-utbildning. Några minuters utbildning, direkt till mejlen eller telefonen under ett helt år. En utbildning som ger resultat som dessutom är mätbara. Enkelt och uppskattat!

 

Exempel på Futuristas Kunder

 
finansforbundet_logotyp_rgb.gif
Skanska.png
 
CISV Sweden.png
Dagar+i+norr.jpg
 
viunga.gif
SBAB.jpg
 
rfsulogo- genomskinlig.png