Photo by maxsattana/iStock / Getty Images

Mångfaldsstrategi

Futurista hjälper företag och organisationer att koppla strategin till affärsmål och göra den till en självklar del av verksamheten.

Vanligaste utmaningarna:

  • Resultaten uteblir. Utan mål och uppföljning får mångfaldsarbetet litet resultat.

  • Motstånd eller likgiltighet. Strategin motarbetas eller bemöts med ett "jaja".

  • Strategin blir en hyllvärmare och glöms bort.

Publik sedd bakifrån i förgrunden. Åsa på scenen med en arm rakt utsträkt åt sidan. På skärmarna står det Inkluderande presentationer

Föreläsning & workshop

Uppskattade föreläsningar och workshops med konkreta tips och nya tankar.

Vanligaste utmaningarna

  • Inkluderande bemötande

  • Hur kan tillgänglighet vara lönsamt?

  • För många och långa möten

  • Kommunikation: Missförstånd och missade målgrupper.

School of Inclusion

Nå fler anställda och få ett än mer hållbart resultat med en individanpassad e-learning om mångfald och inkludering. 

Exempel på områden:

  • Inkluderande ledarskap

  • Inkluderande bemötande

  • Fördomsfri rekrytering