Nästan 2 miljoner av Sveriges arbetsföra befolkning har någon form av funktionsnedsättning. Det har aldrig varit så lönsamt för företag att utveckla sitt ansvarstagande som det är idag.

För att få en tydligare bild av befolkningen och er målgrupp kan det vara bra att veta att 25 % har problem med att skriva. Dyslexi är den vanligaste funktionsnedsättningen bland högskolestudenter och 5-8% av hela befolkningen har dyslexi. Ni kan alltså räkna med att det finns dyslektiker bland era anställda och kunder. Lägg också till att 15 % av Sveriges befolkning är födda utomlands. Det är med andra ord hög tid att företaget blir bra på att skriva pricksäkert och tillgängligt.

Andra siffror om funktionsnedsättningar:

  • 1,3 miljoner hör dåligt varav hälften är under 65.
  • 1,5 miljoner allergiker.
  • Drygt 6% av alla vuxna är överkänsliga mot dofter.
  • 100 000 personer med synnedsättning.
  •  7 % procent av alla pojkar har den vanligaste formen röd-grön färgblindhet, hos flickor är det 1 %.
  • 130 000 använder rullstol
  •  250 000 använder rullator
  •  5 % av alla barn och 3 % av alla vuxna har ADHD. 

Photo by Rawpixel/iStock / Getty Images