Om mig

Jag har arbetat med och studerat organisationsutveckling och mångfald i över 10 år både strategiskt och operativt. Jag är företagsekonom i grunden. På ett tidigare jobb såg jag lönsamheten med mångfald och inkludering. Jag ansvarade för att göra landets studentkårer på högskolor och universitet tillgängliga för studenter med funktionsnedsättningar. Nu hjälper jag kunder som har börjat med jämställdhet och förstår att mångfald är så mycket mer. Men hur gör man då? 
Det roligaste jag vet är när kunden inser att det som är nödvändigt för några är bra för alla.  

Futurista står för

att framtiden är inkluderande och tillgänglig.

Vision:

Tillgänglighet ska bli normen. Tillgänglighet är som universell design. Nödvändigt för några och bra för alla. 

Lika värde. Futurista arbetar för att alla människor oavsett kön, kulturell bakgrund, funktionsvariation eller någon annan del av identiteten ska bli uppskattade för det de kan och är. Då mår vi alla mycket bättre! Det betyder också att jag satsar på god kvalitet istället för lågt pris.

Ur fyrkanten! När vi lär oss att tänka utanför de invanda normerna och ramarna frigör vi så mycket kreativitet och hälsa. För mig betyder det att jag alltid utmanar mig själv att tänka nytt, alltid hålla koll på aktuell forskning och tar till mig andras klokheter. 

 Åsa Gustafsson

Åsa Gustafsson

 Jag är vice ordförande i branschorganisationen Mångfaldsföretagarna och ingår som konsult i företagsnätverket Inclusion Academy. Du hittar hela mitt CV på linkedin.