Photo by Choreograph/iStock / Getty Images

Har ni förstått att mångfald, jämställdhet och tillgänglighet är viktigt men vet inte hur ni ska börja?
Eller har ni startat ert mångfaldsarbete och stött på utmaningar?

Futurista hjälper ert mångfaldsarbete från ett rådgivande samtal till strategisk mångfaldsplan och ledarskapsutveckling.

 

 

Utbildning och insikt

För att kunna ta tillvara på all kompetens på företaget behöver ledning och medarbetare bli normmedvetna. Det handlar om att få insikt i vilka styrkor som finns i mångfald och vilka hinder ni har har för att nå dit. 
Futurista erbjuder strategiska mångfaldsutbildningar för:

 • Ledningsgrupper
 • HR-avdelningen
 • Hela företaget

Mångfaldsplan

Grunden för ett lyckat mångfaldsarbete är att mäta det ni gör. Futurista hjälper er att upprätta mätbara mål kopplade till affärsplanen. Genom Futuristas mångfaldsplan når ni:

 • God och inkluderande social arbetsmiljö.
 • En större talangpol att rekrytera från.
 • En verksamhet som tar till vara på all kompetens på företaget oavsett kön, kulturell bakgrund, sexualitet eller funktionsvariation.
 • Hållbart resultat. 

Ledarskapsutveckling

Utan ett tydligt ledarskap som står upp för inkludering och normkritik faller er satsning. Futurista utbildar och stöder ledningsgrupper och chefer i:

 • Inkluderande ledarskap.
 • Feedback för olikheter
 • Kompetens före fördomar.
 • Stöda framgång och möta förändringsmotstånd.