Mångfald är lönsamt. Med inkluderande och gott bemötande, högre tillit till varandra, effektivare och roligare möten ni stressnivåer ökar innovation och blir bättre problemlösning.  Men hur går det till? Futurista hjälper er till resultat. 

Jag heter Åsa Gustafsson och är konsult, föreläsare och författare.  


Åsa Gustafsson sitter i en trappa

"Superbra! Åsas föreläsning om tillgänglighet för alla rekommenderar jag alla att höra! Vi fick en påminnelse och synliggjorde frågor som annars är lätt att glömma. Jag tror att alla som lyssnade växte lite grann och blev öppna för fler perspektiv. Som föreläsare är Åsa tydlig, inspirerande och är ett praktiskt exempel på tillgänglighet själv."
-Johanna Bark, Projektledare Hållbarhet, SBAB

 

Strategiskt mångfaldsarbete

Ett strategiskt tydligt mångfaldsarbete är nyckeln till att lyckas med inkludering och mångfald. Futurista hjälper er med allt från rådgivning till att strategiska planen blir levande och framgångsrik.

Föreläsningar och workshops

  Bli inspirerad med konkreta tips för bättre möten, bemötande och organisationskultur. Inkludering är nödvändigt för några och bra för alla.

School of Inclusion

Nå fler anställda och få ett än mer hållbart resultat med en individanpassad webbutbildning om mångfald och inkludering. 


 
Vi är jättenöjda med Åsa som bollplank. Hennes kunskaper och tips om funktionsvariationer och tillgänglighet hjälpte oss verkligen framåt i vår strävan att göra vår verksamhet och kommunikation så tillgänglig som möjligt för alla.
— Alexandra Jaegers, Projektledare Mångfald och inkludering Skanska Sverige AB
 

 

Bloggen

Dubbla glastak

Kombinationen kön och funktionsnedsättning är tyvärr ett recept för ett tjockare glastak. Nyligen släppte Jämställdhetsmyndigheten en rapport om Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning.  Rapporten visar tydligt att riskerna för arbetslöshet och diskriminering i arbetslivet är större om du är kvinna och har en funktionsnedsättning än om du är man med funktionsnedsättning och eller kvinna utan.
I det här blogginlägget hittar du en sammanfattning av rapporten med kommentarer från mig.