Mångfald är lönsamt. Har ni arbetat med jämställdhet och insett att mångfald är så mycket mer? Med inkludering sänker ni stressnivåer ökar innovation och blir bättre problemlösning.  Men hur går det till?

Jag heter Åsa Gustafsson och är mångfaldsskonsult, föreläsare och författare. 

"Vi är jättenöjda med Åsa som bollplank. Hennes kunskaper och tips om funktionsvariationer och tillgänglighet hjälpte oss verkligen framåt i vår strävan att göra vår verksamhet och kommunikation så tillgänglig som möjligt för alla."
-Alexandra Jaegers. Projektledare Mångfald och inkludering Skanska Sverige AB

 
 

Strategiskt mångfaldsarbete

Ett strategiskt tydligt mångfaldsarbete är nyckeln till att lyckas med inkludering och mångfald. 

Föreläsningar och workshops

  Bli inspirerad med konkreta tips för bättre möten, kommunikation och organisationskultur.

Rådgivning

Behöver du hjälp att komma vidare med dina idéer om inkludering eller expertråd om värderingsgrund eller konferensplanering? 

Inkludera mera

Tillsammans med Anna Bergholtz ger jag Inkludera mera- kurs i mångfald och tillgänglighet.


 

Bloggen

30 oktober 2017

7/10 döljer sin psykiska ohälsa för omgivningen

Vi är alla fyllda med fördomar om personer med psykisk ohälsa. Det gör att vi döljer när vi mår sämre. Det kostar individen i att den mår ännu sämre. Men det kostar även företaget som har en medarbetare som har psykisk ohälsa. Sjukskrivningar är det första vi tänker på. Men all den tid vi lägger på att dölja så kallade svagheter på jobbet är tid vi istället skulle ha lagt på att jobba.