Mångfald är lönsamt. Med inkluderande och gott bemötande, högre tillit till varandra, effektivare och roligare möten ni stressnivåer ökar innovation och blir bättre problemlösning.  Men hur går det till? Futurista hjälper er till resultat. 

Jag heter Åsa Gustafsson och är konsult, föreläsare och författare.  


Åsa Gustafsson sitter i en trappa

"Vi är jättenöjda med Åsa som bollplank. Hennes kunskaper och tips om funktionsvariationer och tillgänglighet hjälpte oss verkligen framåt i vår strävan att göra vår verksamhet och kommunikation så tillgänglig som möjligt för alla."
-Alexandra Jaegers. Projektledare Mångfald och inkludering Skanska Sverige AB

 

Strategiskt mångfaldsarbete

Ett strategiskt tydligt mångfaldsarbete är nyckeln till att lyckas med inkludering och mångfald. Futurista hjälper er med allt från rådgivning till att strategiska planen blir levande och framgångsrik.

Föreläsningar och workshops

  Bli inspirerad med konkreta tips för bättre möten, bemötande och organisationskultur. Inkludering är nödvändigt för några och bra för alla.

School of Inclusion

Nå fler anställda och få ett än mer hållbart resultat med en individanpassad webbutbildning om mångfald och inkludering. 


 
Jag hade förmånen att lyssna på Åsa på konferensen Agila Loves Diversity i november 2017 där hon talade om inkluderande möten. Åsa är författare till boken “10 tips för tillgänglighet” och har expertkompetens inom området. Hon kom under föreläsningen med konkreta tips på ett lättsamt sätt. Som föreläsare är Åsa tydlig, engagerande och lätt att lyssna på, och jag har haft stor nytta av både boken och hennes kursportioner i kursen Inkluderande bemötande som jag fick tillgång till efter konferensen.
— Sarah Ihlman, Ihlman Education
 

 

Bloggen

5 tips för modiga ledare

Det här blogginlägget handlar om förebyggande arbetet för att mindre stress och hälsosammare arbetsmiljö. Nyckeln heter tillit.

Hög tillit i organisationen ger mindre stress och högre produktivitet och ökad innovation. Varför blir det så? Jo, när vi litar på varandra bildas något som heter oxyticin i hjärnan. Oxyticinitet ger energi på jobbet, bättre samarbeten och lojala medarbetare. Dessutom ökad empati och ökad tillfredställelse med livet i stort. Ingredienserna för en framgångsrik organisation.

Men hur skapar man en tillitskultur?  Och vad har det med inkluderande ledarskap att göra?