En bok tar form

Just nu är jag djupt nere i att skriva en ny bok. Dagarna går åt till efterforskning, intervjua olika företag, skriva och skriva om. Jag skriver den här boken för att jag är övertygad om att olikheter lyfter företag och organisationer. Många företag ser och förstår fördelarna med mångfald men blir tveksamma till hur det ska gå till i praktiken. För att mångfaldsarbetet inte ska stanna vid papperstigrar i arkivet och långa diskussioner om värdeord skriver jag nu en bok full med konkreta och praktiska tips. Tips om hur företag blir bättre på mångfald på riktigt. Jag skriver om tips om hur företag och kommuner kan jobba målinriktad för att bli mer inkluderande för alla oavsett kulturell bakgrund, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, könsidentitet, eller kön. För med mångfald på riktigt är det en stor miss att inte arbeta med olika perspektiv. Men det fina är att många av tipsen i boken är bra för flera olikheter. Det är ju så att en människa sällan ”bara” är en man eller kvinna. Nästa talang du anställer kan vara en äldre kvinna med dyslexi, en ung transperson eller en homosexuell man från Brasilien.

Boken tar bland annat om hur kontoret kan vara möblerat, hur möten blir bättre och hur jobbannonser kan attrahera en bredare rekrytering.  I boken hittar du också intervjuer med företag som är inspirerande när det gäller mångfald på olika sätt. Exempel på företag som jag har intervjuat är Sodexo, Pro Active Gaming, Ving och Norra Skogsägarna.

Bokplanering med post-it. 10 kapitel fulla med tips.

Bokplanering med post-it. 10 kapitel fulla med tips.

 

Precis som boken 10 tips för tillgänglighet blir det en tillgänglig och lättläst bok. Du kommer att kunna öppna boken och läsa det kapitel som du är intresserad av. Läs om rekrytering, formgivning eller hur du ska fira företagets framgångar på ett inkluderande sätt. Boken är full med konkreta tips och inspiration till att komma igång med ett målinriktat mångfaldsarbete.


Boken finns att köpa i september i år!

Vikten av en paus

Alla har vi suttit på en föreläsning eller ett möte och känt att tankarna susar iväg. ”Just ja, jag skulle ju mejla Karin om mötet imorgon, det är nog ingen som märker om jag tar upp mobilen under bordet…”. Att tappa tråden och sluta lyssna har inte alltid att göra med att presentationen eller diskussionen är av sämre kvalitet, det är ofta så enkelt att koncentrationen har tagit slut.  Människor kan hålla en hög koncentration i 45, max 60 minuter. Därefter behöver vi en paus för att återhämta oss.

Med en paus kan en liten och enkel sak förbättra kvaliteten på era möten och presentationer, ni kan bli mer inkluderande och dessutom nå ut med ert budskap till fler.

För personer med funktionsnedsättning kan det vara avgörande att veta när nästa paus är. Det kan till exempel handla om behov av förutsägbarhet, koncentrationssvårigheter eller ryggvärk som gör det svårt att sitta långa stunder. Pauser är särskilt viktiga för personer som använder teckenspråkstolk eftersom det kräver extra koncentration och fokus att delta och följa mötet genom tolk. Att vädra rummet och släppa in syre är bra för allas tankeverksamhet. Det är också extra bra för personer med astma. Tänk bara på att vädra med hänsyn till pollenhalten utomhus.

Tyvärr planerar vi sällan in tillräckligt många pauser i konferensdagar eller långa möten. Det finns en föreställning om att det skulle kosta oss tid. Men psykologisk forskning* pekar på att regelbundna pauser är nödvändiga för att upprätthålla en hög produktivitet.

Tipset om en paus kommer från boken 10 tips för tillgänglighet. När jag skrev boken höll jag många workshops och utbildningsdagar med ideella organisationer. Det var heldagar som var fullspäckade med pauser och vi missade aldrig en paus. I början var det de som tyckte att det kändes konstigt men efteråt brukade många säga att de kände sig pigga och glada fast vi hade jobbat en hel dag och varit både konstruktiva och produktiva.

Att planera in både korta och långa pauser är ett sätt att både vara mer inkluderande och förbättra resultatet för alla som deltar. Och en liten uppmaning: använd ordet kort paus istället för ”bensträckare” så inkluderar du alla.

Pauser är det bra exempel på det fina med tillgänglighet. Det som är nödvändigt för några är en vinst för alla. 

Så mitt tips till er: Ta en paus och njut av solen!

 


*Akademisk referens: Ariga, A., & Lleras, A. (2011). Brief and rare mental “breaks” keep you focused: Deactivation and reactivation of task goals preempt vigilance decrements. Cognition, 118, 439-443.