En bok tar form

Just nu är jag djupt nere i att skriva en ny bok. Dagarna går åt till efterforskning, intervjua olika företag, skriva och skriva om. Jag skriver den här boken för att jag är övertygad om att olikheter lyfter företag och organisationer. Många företag ser och förstår fördelarna med mångfald men blir tveksamma till hur det ska gå till i praktiken. För att mångfaldsarbetet inte ska stanna vid papperstigrar i arkivet och långa diskussioner om värdeord skriver jag nu en bok full med konkreta och praktiska tips. Tips om hur företag blir bättre på mångfald på riktigt. Jag skriver om tips om hur företag och kommuner kan jobba målinriktad för att bli mer inkluderande för alla oavsett kulturell bakgrund, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, könsidentitet, eller kön. För med mångfald på riktigt är det en stor miss att inte arbeta med olika perspektiv. Men det fina är att många av tipsen i boken är bra för flera olikheter. Det är ju så att en människa sällan ”bara” är en man eller kvinna. Nästa talang du anställer kan vara en äldre kvinna med dyslexi, en ung transperson eller en homosexuell man från Brasilien.

Boken tar bland annat om hur kontoret kan vara möblerat, hur möten blir bättre och hur jobbannonser kan attrahera en bredare rekrytering.  I boken hittar du också intervjuer med företag som är inspirerande när det gäller mångfald på olika sätt. Exempel på företag som jag har intervjuat är Sodexo, Pro Active Gaming, Ving och Norra Skogsägarna.

Bokplanering med post-it. 10 kapitel fulla med tips.

Bokplanering med post-it. 10 kapitel fulla med tips.

 

Precis som boken 10 tips för tillgänglighet blir det en tillgänglig och lättläst bok. Du kommer att kunna öppna boken och läsa det kapitel som du är intresserad av. Läs om rekrytering, formgivning eller hur du ska fira företagets framgångar på ett inkluderande sätt. Boken är full med konkreta tips och inspiration till att komma igång med ett målinriktat mångfaldsarbete.


Boken finns att köpa i september i år!

Basics för nyanställningar

Har du lyckats med mångfald i rekryteringen? Grattis! Här kommer några enkla tips för introduktionen som kan underlätta för alla nyanställda oavsett oavsett funktionsvariation eller kulturell bakgrund.  Vi glömmer många gånger att berätta om det som är självklart för oss. Men att ha som vana att berätta om självklarheterna kan vara en av nycklarna till en bra början för din mångfaldsrekrytering. För personer med Autism kan det vara en förutsättning för att få jobbet att funka bra. Det är också ett stöd för den som är ny för svensk kultur, ny på arbetsmarknaden eller för den som kommer från en helt annan företagskultur.

Det här är mina grundläggande tips att ta upp i introduktionen:

  • Lunch. När äter ni lunch? Är det en fast tid varje dag eller äter ni vid olika tider beroende på när det passar. Är det vanligt att folk tar med lunchlåda, eller går ni ofta gemensamt ut och äter. Är det ok att äta sin lunch själv?
  • Pauser. Har ni gemensamma kaffepauser eller inte. Förväntas alla att delta på eftermiddagsfikat?
  • Arbetstider. Vad är era arbetstider? Vad betyder flextid hos er? Är det möjligt att jobba hemifrån? I så fall när, hur mycket och hur? Är det ok att be på jobbet, var i så fall? Finns det vilorum?
  • Klädkoder. Hur ser förväntningarna ut på hur anställda är klädda på kontoret eller hos kunder? Har ni ”casual Friday”? Vad innebär det för er; är det onesuites eller jeans?
  • AW. Har ni sociala aktiviteter efter jobbet? Vilka slags aktiviteter? Hur bjuder ni in? Är det informella grupper eller en gemensam överenskommelse av gruppen? Är det ok att inte delta?
 
Åsa Gustafsson sitter bredvid sin chef på indonesiska ambassaden iklädd traditionella indonesiska kläder.

Jag har själv erfarenhet av att jobba i en internationell miljö med andra självklarheter än dem jag var van vid. Som ensam svensk på Indonesiska ambassaden i Stockholm var jag tacksam att jag fick introduktion i klädkoder och lunchpauser. Vad var ok att ha på sig på kontoret, när jag pratade med ambassadören, var på besök på andra ambassader eller representerade Indonesien i olika sammanhang. Jag fick veta när vi anställda fick äta vid mottagningar och liknande.

Det här liten och viktig del i att välkomna mångfald i arbetslivet. Att berätta om ”basics” ger ofta en trygghet i hur det funkar på arbetsplatsen. Men det ger också en trygghet i att våga ställa frågor.