Funktionsskillnad, en del av mångfald?

Efter att ha kommit hem från Almedalen snurrar huvudet av en sak. Jag har lyssnat på många bra diskussioner om mångfald och jämställdhet men ett perspektiv lyser med sin frånvaro: Tillgänglighet!

Det finns en stark tendens att först jobba med jämställdhet, sedan mångfald med fokus på etnicitet, på det följer kanske HBTQ och breddade normer. Funktionsskillnader kommer sist, om det ens kommer med. Det är en miss utan dess like. Det går inte att nå mångfald och jämställdhet utan att bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Och stanna inte vid fysisk tillgänglighet som ramper och toaletter. Bredda begreppet tillgänglighet. Det rör sig om dyslexi, ADHD och Autism, syn- och hörselnedsättningar och allergier. Tillgänglighet handlar ofta om enkla lösningar som är nödvändiga för några men bra för alla. Men framför allt handlar det om kunskap.  1 av 5 i Sverige har någon form av synlig eller osynlig funktionsskillnad.  Att bli tillgänglig hjälper företag att nå större kundgrupper, minska resursslöseri och att anställa talanger.

Nästa år i Almedalen hoppas jag att funktionsskillnader är en självklar del av mångfaldsdiskussionerna. Börja med att föreställa dig hur många människor 1 av 5 svenskar är. Lägg sedan till familj och vänner. Det rör sig om många, många kunder och blivande anställda. Har du råd att inte vara tillgänglig?

Cykel med virkad "dräkt" i många färger.

Det sved också att gå på paneldiskussioner som tog upp mångfald och jämställdhet, men som saknade fungerande hörslinga, teckenspråkstolk eller ramp. På grund av kunskapsbrist kunde inte en av sju kunde delta i årets Almedalsdebatt. Vilka perspektiv missar vi när stora grupper stängs ute? Även om Visby är en gammal stad innebär det inte att alla tält och scener kan och ska byggas med ramp. Tipset till nästa år är att följa checklistor för planeringen. Testa gärna hur det är att använda hörselapparat och upplev en lektion med eller utan teleslinga för att få kunskap om hur stor skillnad ett tillgängligt arrangemang kan göra.

Behöver du tips och inspiration om hur ni ordnar arrangemang för alla? Kolla gärna in bloggen Almedalen, läs boken 10 tips för tillgänglighet eller varför inte ta hjälp av Futurista eller någon av alla fantastiska konsulter. 

Glad sommar till er alla så ses vi i Augusti och laddar för tillgängliga arrangemang och arbetsplatser. 

För ett tillgängligt Almedalen 2015

Årets Almedalen är runt hörnet och det är hög tid att planera detaljerna i olika arrangemang och seminarier. Står ni inför att börja marknadsföra ert event? Då är det här bloggtexten för er. Här följer några tips på hur er presentation, paneldebatt eller mingel kan bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Det är också tips på hur ni lättare når ut med ert budskap i Almedalsvimlet. Målet är ett arrangemang som ger inspiration, motivation och handlingslust.

Innan eventet

Inbjudan/Marknadsföring. Kan alla läsa inbjudan? Se till att ha en layout som tilltalar alla. Du hittar tips i boken 10 tips för tillgänglighet om hur din layout både blir tillgänglig och snygg. Se också till att personer som använder skärmläsare kan läsa informationen på hemsidan eller pdf-inbjudan som ni skickar ut.

Tänk på språket. Satsa på ett skriva tillgängligt. Ett tillgängligt språk betyder inte att innehållet är förenklat. Det betyder istället att innehållet är enklare att ta till sig för alla som läser det.

Informera om tillgängligheten eller bristen på den. På så sätt vet alla vad som gäller och kan avgöra ifall de kan delta på ert arrangemang. Myndigheten för Delaktighet har en checklista för tillgänglig lokaler.

Håll ett parfymfritt arrangemang! Uppmuntra redan i inbjudan att lämna parfymer och starka lukter hemma.

Fråga om allergi eller andra behov. Andra behov kan handla om att en deltagare behöver hörslinga, teckenspråkstolk eller ledsagare. Om ni behöver boka tolk se till att vara ute i god tid. Här hittar du information om hur ni bokar teckenspråkstolk eller skrivtolk under Almedalsveckan .

Under arrangemanget

Välkomna med ett leende! Berätta kort vad som ska hända och hur lång tid det kommer att ta. Vill ni ha frågor under presentationerna eller i slutet av dem? Sammanfatta gärna det ni planerar att säga i början och tryck upp det i ett informationsblad. Där kan ni också skriva ut en eventuell ordlista.

Satsa på god ljudmiljö i lokalen.  Hörs den som talar tydligt? Studsar ljud på väggar, tak och golv? Finns det fasta installationer som fläktar, datorer, projektorer i lokalen som stör? Ju mer störande ljud desto svårare blir det att uppfatta det som sägs. Ljudmiljön påverkar tillgängligheten för alla. Framförallt för personer med hörselnedsättning och personer som är nybörjare på det språk som talas. Hörselskadades riksförbund har en bra checklista för tillgängligheten på Almedalen.

Använd mick! Se till att det finns bärbara mickar för frågor och kommentarer. Det är inte att rekommendera att en person har en mikrofon och upprepar det andra säger.  Undvik att ställa frågan: Hör alla? Den som inte hör frågan kan ju inte svara på den heller.

Satsa på tydlig kommunikation. Människor kan lyssna till vad en person talar om i 10 minuter sedan faller koncentrationen. Hur löser ni det? Uppmuntra variation på presentationer och betona vikten av att hålla tiden i paneldiskussioner. Vad är det för vits att fortsätta prata om de flesta har slutat att lyssna? Variera gärna med film (kom ihåg att texta) och bilder. Det gör det lättare för personer med till exempel dyslexi att ta till sig budskapet. Men variationen är en fördel för alla.

Tydliga powerpoint-presentationer. Se till att det finns kontraster i din presentation. Undvik många olika färger. Undvik rött och grönt som är svåra att särskilja ifall den som lyssnar på presentationen är färgblind.

Läs upp allt som står skrivet på whiteboard, papper eller powerpoint.

Möblera med plats för rullstol och teckenspråkstolk.

Tejpa sladdar.

Ha en god belysning. Det är bra för alla att kunna se den som talar bra, men extra viktigt för personer med hörselnedsättningar.

Vädra rummet innan. Syre är bra för allas tankeverksamhet. Tänk bara på att vädra med hänsyn till pollenhalten utomhus.

Bjuder ni på mat eller tilltugg? Se till att det finns matalternativ och märk upp vad maten innehåller. Uppmärksamma eventuell serveringspersonal på att hålla koll på vilka gäster som har kommit till minglet eller arrangemanget. På så sätt kan personalen ge god service till personer som till exempel använder rullstol och inte når upp till en hög disk.

Bjuder ni på dryck? Erbjud alltid bra alkoholfria drycker. Systembolaget bjuder på tips och inspiration.  

Håll tiden! 

och glöm inte: Ha kul!