5 tips för tydliga presentationer

En förutsättning för att få en publik intresserad är att alla i deltagare kan förstå din presentation. I Sverige uppger 2 miljoner människor att de har någon synlig eller osynlig funktionsnedsättning. Det innebär att om du ska föreläsa för en publik där du inte känner alla så kan jag lova att det sitter någon med någon funktionsnedsättning och lyssnar.

Ett exempel på en otydlig presentation med alltför mycket information på powerpoint.   

Ett exempel på en otydlig presentation med alltför mycket information på powerpoint.

 

Många funktionsnedsättningar är dessutom osynliga. Från scenen kan det vara svårt att se om någon i publiken har en synnedsättning och helt omöjligt att se om någon har dyslexi eller en hörselnedsättning.

Här kommer några tips som gör din presentation eller föreläsning bättre. Många av tipsen är nödvändiga för att några ska kunna följa med i vad du säger men de är oftast bra för alla. Tillgängliga presentationer är alltså ett sätt att stärka ditt budskap.

5 tips för bättre presentationer:

  • Använd gärna bilder. Det underlättar för alla att ta till sig ett budskap och gör det enklare för personer med dyslexi att hänga med.
  • Visar du bilder? Beskriv då alltid vad bilderna föreställer. På så sätt kan personer som inte kan se bilderna veta vad de föreställer. Det går att göra utan att förstöra ett överraskningsmoment eller ett skratt. Det gäller bara att tajma beskrivning. Gör du det rätt förstärker du dessutom effekten.
  • Läs upp allt som står skrivet på whiteboard, papper eller powerpoint. Du når alla i publiken oavsett om de har dyslexi, synnedsättning eller inte förstod dig första gången.
  • Använd svarta eller mörkblå pennor. De ger bra kontrast. Undvik rött och grönt eftersom de färgerna är svåra att urskilja för personer med synnedsättning eller för personer som är färgblinda.

Tipsen kommer från boken 10 tips för tillgänglighet.

Åsa GustafssonComment