Din stig genom språkdjungeln

Det kan ibland kännas som en djungel i vad en får säga och inte säga när det kommer till tillgänglighet och funktionsnedsättningar. Räcker det inte med att inte längre säga n-ordet måste en ha koll på funkisord också? Ja, om du vill arbeta för inkludering och mänskliga rättigheter är ord viktiga.

Vad ska en säga då? Och vad betyder alla olika begrepp?

Funktionsnedsättning. Socialstyrelsen rekommenderar att använda ordet funktionsnedsättning som betyder en nedsättning i en persons fysiska, psykiska eller kognitiva funktionsförmåga. Funktionsnedsättning är något du har, inte något du är.

Funktionshinder är de hinder en person med funktionsnedsättning möter i sin omgivning.

Funktionsvariation går att använda för att beskriva att alla människor har olika variationer och styrkor.

Funkis är en förkortning för person med funktionsnedsättning eller för tillgänglighet.

Crip är den engelska förkortningen för funkis och har blivit ett akademiskt ämne inom Crip teori för att förklara funktionalitetsnormen.

Handikapp. Begreppet används inte längre om människor, enbart om golf. Socialstyrelsen rekommenderar sedan 2007 att inte använda ordet handikapp och i veckan beslutade Handikappförbunden HSO att byta namn till Funktionsrätt. 

Funktionalitetsnormen beskriver att normen är att alla ska vara helt utan funktionsnedsättning och att samhället är anpassat efter den normen. Funktionalitetsnormen gör att du till exempel ställer frågan ”hör alla om jag pratar utan mick?”.

Normbrytande funktionalitet fungerar som komplement till funktionalitetsnormen för att beskriva personer med funktionsnedsättning på ett mer inkluderande och normmedvetet sätt.

Funkofobi beskriver diskriminering av personer med funktionsnedsättning i till exempel arbetsliv eller sexliv.

Förutom att du blir mer inkluderande och välkomnande med att använda ord som person med funktionsnedsättning och funktionsvariation påverkar det också hur du själv ser på människor och deras kompetens. Mer om hur du kan påverka dina egna fördomar genom hur du pratar i nästa blogginlägg.

PS. Jag har bloggat som ordförande för Mångfaldsföretagarna om den senaste debatten om normkritik. Blogginlägget Fritänkare borde älska normkritik hittar du här. 

En bilnummerskylt med texten crip is hip.
Åsa GustafssonComment