Var den förändring du vill se i världen

Det har gått ett par veckor sedan terrorn på Drottninggatan. Vad händer nu? Efter kärleksmanifestation på Sergels torg och kärleksklotter i Stockholms tunnelbana. Hur fortsätter vi att stå emot den rädsla som gör att vi misstänker människor som inte är lik dig själv? En del av svaret ligger i: På jobbet.

Så här kul kan ni ha tillsammans! Vi är alla mer lika varandra än vi först tror.

Så här kul kan ni ha tillsammans! Vi är alla mer lika varandra än vi först tror.

Genom att vara kollegor lär vi känna varandra och ser fler likheter och styrkor hos varandra. Det är det bästa sättet att motverka rasism och fördomar i vardagen. Men för att det ska fungera behöver företaget ha en väl synlig värdegrund och en strategi för att ta tillvara på alla medarbetare genom mångfald och inkludering.

Det finns ett tydligt samband mellan de företag som värdesätter mångfald värderar också sina medarbetare högt. Det handlar om att se varje persons nuvarande och potentiella styrkor. För att kunna göra det måste företaget ta bort hinder och istället skapa inkluderande arbetsmiljöer. Det gör att alla anställda känner uppskattning och kan visa sin fulla potential. Enligt forskning kan känslan av uppskattning eller avsaknaden av den hänga samman med kön, funktionsvariation, kulturell bakgrund eller någon annan del av identiteten. Förutom att en arbetsmiljö där alla kan känna sig viktiga och vara sig själv på jobbet är ett av de bästa sätten att bryta ner fördomar och motverka rasism är det också en bra investering.

Låt oss fortsätta stå emot rädslan som gör att vi misstänker andra. En rädsla som ger näring till högerextrema grupper och deras agenda. Du som arbetsgivare har möjligheten att bryta ner fördomar och samtidigt ge dina medarbetare möjligheten att lyfta både varandra och resultatet på samma gång. Du kan vara förändringen du vill se i världen.

Nyfiken på hur det går till?

Det kan vara ett inkluderande ledarskap, välkomnande möten eller att koppla mångfald till affärsmålen. I min bok 10 tips för mångfald (kommer den 28 april) får du mängder av konkreta tips på hur ni blir lönsamma med mångfald och inkludering.

Åsa Gustafsson