Gay or straight?

”Nä, det tror jag inte på”. ”Vill du vara inne eller nåt?” Idag är det Bi-visibility Day. Behövs det ännu en dag? Ja, tyvärr. Som bisexuell blir en ofta ifrågasatt och osynliggjord. Jag är själv bisexuell men eftersom jag har varit tillsammans med samma underbara man de senaste 15 åren är det ingen som tror mig. ”Äh, du vill bara vara häftig”. Som om det är något häftigt med att befinna sig i ingenmansland och varken känner igen sig i homo- eller hetero? Efter att ha blivit ifrågasatt och förminskad så många gånger har det blivit till något jag håller tyst om och inte berättar. I många år osynliggjorde jag det även hos mig själv. Krympte ihop min bisexualitet i något hörn av mig. Och jag är långt ifrån ensam.

UNGA BISEXUELLA KVINNOR MÅR SÄMST

Enligt en rapport från Folkhälsomyndigheten från 2014 är det stor skillnad på hur personer som är homosexuella och bisexuella uppskattar hur de mår. De flesta säger att de har ett bra eller mycket bra allmäntillstånd. Men det finns en grupp som sticker ut: unga kvinnor som är bisexuella. Bisexuella kvinnor har minst tillit till andra människor, upplever mest våld och har mest självdestruktiva beteenden såsom självmordstankar och självmord. En av anledningarna är att bisexuella inte varken tillhör hetero- eller homokulturen och är osynliggjorda i skola, arbete, ideella organisationer och inom kulturen.

Representation- en nyckel

Som bisexuell är det så viktigt att se andra som är öppna med sin bisexualitet. När jag själv gick på högstadiet under 90-talet var det länge känslor som jag ignorerade och la locket på. Det fanns ingen på min skola, som var den största i Skellefteå kommun, som var öppet homo-eller bisexuell. Jag önskar så att normerna var bredare så att fler kunde få vara sig själva och definiera sig själva. Tänk vad mycket onödiga destruktiva tankar som jag och så många andra unga bisexuella kvinnor hade sluppit att tänka.

En början är att visa på att bisexualitet också finns. Du som är ledare och definierar dig som bi eller pansexuell, ta chansen, var en förebild och berätta om det. Berätta inom företaget och gärna i någon intervju. Du har chansen att både bli en förebild för unga bisexuella kvinnor och att visa att ni är ett modernt och attraktivt företag.

En my little ponny i bifärgerna: rosa, lila och blå med texten Bi-pride.

Gay or straight?

Hetero: straight
Homo: gay
Bi: Both
Pan: Yes
A-sexuell: No