Funktionsskillnad, en del av mångfald?

Efter att ha kommit hem från Almedalen snurrar huvudet av en sak. Jag har lyssnat på många bra diskussioner om mångfald och jämställdhet men ett perspektiv lyser med sin frånvaro: Tillgänglighet!

Det finns en stark tendens att först jobba med jämställdhet, sedan mångfald med fokus på etnicitet, på det följer kanske HBTQ och breddade normer. Funktionsskillnader kommer sist, om det ens kommer med. Det är en miss utan dess like. Det går inte att nå mångfald och jämställdhet utan att bli tillgänglig för personer med funktionsnedsättning.

Och stanna inte vid fysisk tillgänglighet som ramper och toaletter. Bredda begreppet tillgänglighet. Det rör sig om dyslexi, ADHD och Autism, syn- och hörselnedsättningar och allergier. Tillgänglighet handlar ofta om enkla lösningar som är nödvändiga för några men bra för alla. Men framför allt handlar det om kunskap.  1 av 5 i Sverige har någon form av synlig eller osynlig funktionsskillnad.  Att bli tillgänglig hjälper företag att nå större kundgrupper, minska resursslöseri och att anställa talanger.

Nästa år i Almedalen hoppas jag att funktionsskillnader är en självklar del av mångfaldsdiskussionerna. Börja med att föreställa dig hur många människor 1 av 5 svenskar är. Lägg sedan till familj och vänner. Det rör sig om många, många kunder och blivande anställda. Har du råd att inte vara tillgänglig?

Cykel med virkad "dräkt" i många färger.

Det sved också att gå på paneldiskussioner som tog upp mångfald och jämställdhet, men som saknade fungerande hörslinga, teckenspråkstolk eller ramp. På grund av kunskapsbrist kunde inte en av sju kunde delta i årets Almedalsdebatt. Vilka perspektiv missar vi när stora grupper stängs ute? Även om Visby är en gammal stad innebär det inte att alla tält och scener kan och ska byggas med ramp. Tipset till nästa år är att följa checklistor för planeringen. Testa gärna hur det är att använda hörselapparat och upplev en lektion med eller utan teleslinga för att få kunskap om hur stor skillnad ett tillgängligt arrangemang kan göra.

Behöver du tips och inspiration om hur ni ordnar arrangemang för alla? Kolla gärna in bloggen Almedalen, läs boken 10 tips för tillgänglighet eller varför inte ta hjälp av Futurista eller någon av alla fantastiska konsulter. 

Glad sommar till er alla så ses vi i Augusti och laddar för tillgängliga arrangemang och arbetsplatser.