Flexa er till bättre mångfald

Att påverka sin arbetstid är bra för de allra flesta där det är möjligt att göra. Fasta arbetstider och krav på att alltid vara på plats under sin arbetstid kan vara en stoppkloss för jämställdhet och mångfald på arbetsplatsen. Bristen på flextid gör att till exempel många föräldrar och ofta kvinnor får svårare att göra karriär. Att kunna flexa och jobba hemifrån en del av tiden gör det också möjligt att bättre koncentrera sig på avancerade arbetsuppgifter. Många med funktionsnedsättning skulle också kunna prestera fullt ut om de hade möjlighet att flexa.  Flextid ger bättre förutsättningar för återhämtning och för till exempel föräldrar att hämta eller lämna barn på förskolan, religiösa att delta i bön och för riktigt morgonpigga att kunna arbeta på sin mest produktiva del av dagen. Fast egentligen är de flesta av oss mer produktiva lite senare på dagen, så varför inte ge chansen till alla anställda att arbeta den tid på dygnet de är som bäst?

Givetvis måste flextid gå hand i hand med tydlighet i arbetsuppgifterna och stort inflytande över sin egen planering av arbete. Här är det viktigt att ge det stöd som varje anställd behöver.

Låter du  kollektivtrafiken sätta stopp för talanger till ditt företag?

Låter du  kollektivtrafiken sätta stopp för talanger till ditt företag?

Överväg också över vilka tider dina anställda måste vara på arbetsplatsen. Går det att jobba hemifrån? Många har medarbetare på andra platser i världen som de har kontakt med genom skype eller liknande lösningar och träffar med jämna mellanrum.

Fundera om det skulle vara någon skillnad om din anställda satt i samma stad men skötte sitt jobb hemifrån. Möjligheten att jobba hemifrån stor del av sin arbetsdag kan vara lösningen för att anställa talanger som kanske får ångest av kollektivtrafik eller har andra psykiska funktionsnedsättningar.  

Ställ dig frågan:

  • Är det verkligen ett krav att alltid närvara på arbetsplatsen under arbetstid? Formulera varför det är ett krav i så fall.
  • Är det möjligt att lösa vissa arbetsuppgifter hemifrån? Diskutera arbetsuppgifterna tillsammans med den anställda.
  • Behöver alla anställda vara på arbetsplatsen samtidigt? I så fall när?