En text för alla

IMG_7034.JPG.jpg

Idag, den 3 december, är det den internationella funktionshinderdagen – en dag för alla. Så just idag passar jag på att dela med mig med tips för att göra världen lite bättre för alla och i synnerhet för alla funktionsvaritioner. Tipset leder också till bättre kommunikation både internt och externt i företaget. Nyfiken? Häng med här.

Dagens tips handlar om att skriva ett språk som blir mer begripligt och helt enkelt bättre. 5-8% har dyslexi i Sverige så du kan räkna med att det finns någon med lässvårigheter bland era anställda och kunder. På en föreläsning för RFSUs tillgänglighetskonferens fick jag också en kommentar om hur viktigt ett tydligt språk är för personer som är nya för svenska språket.  Dessutom uppskattar de allra flesta en text där innehållet blir tydligt framför en text där man måste leta efter själva kärnan. 

Här kommer tipsen:

 • Skriv det viktigaste först. När vi lär oss skriva i skolan är det ofta i en ”sagoberättande ordning”. Det kan innebära att det viktigaste kommer i mitten eller till och med sist i en text. Men vill du kommunicera gäller det att skriva det viktigaste först.
   
 • Skriv korta meningar och undvik bisatser. Som läsare är det lätt att tappa bort sig i långa meningar. I värsta fall kan den som skriver tappa tråden och syfta på fel saker i en lång bisats.
   
 • Skriv tydligt. Undvik denna, dessa och detta. Det kan ofta bli otydligt vad du som skriver syftar på när du skriver ”detta”. Det är också lätt att det blir syftningsfel med vad som skribenten menar med ”denna”.
   
 • Skriv ut förkortningar. Det är lätt att bli hemmablind när det gäller förkortningar. Skriv ut förkortningarna så blir det lättare för alla att läsa och fler förstår. Det kan handla om nyanställda som inte lärt sig företagets förkortningar än. Personer med dyslexi läser ofta text som att punkt innebär slutet på en mening. Skriv därför alltid ut vanliga ord som i exemplen:

t.ex    till exempel

mm.   med mera

ca.     cirka

 • Låt någon annan läsa din text. Det är lätt att tro att det du skriver är klart och tydligt. Låt någon annan läsa din text så får du veta om så var fallet. Har du ingen som kan hjälpa dig i närheten. Lägg ifrån dig texten en stund och läs den sedan högt för dig själv. Låter det bra eller behöver du stryka något för att det ska bli tydligare någonstans?

Tipsen är ett smakprov från boken 10 tips för tillgänglighet. I boken hittar du många fler tips på hur du skriver en bättre och mer tillgänglig text. Att bli bättre på tillgänglighet och därmed höja kvaliteten på sina texter är lätt. Det är också en litet steg för en bättre värld för alla.