En bok tar form

Just nu är jag djupt nere i att skriva en ny bok. Dagarna går åt till efterforskning, intervjua olika företag, skriva och skriva om. Jag skriver den här boken för att jag är övertygad om att olikheter lyfter företag och organisationer. Många företag ser och förstår fördelarna med mångfald men blir tveksamma till hur det ska gå till i praktiken. För att mångfaldsarbetet inte ska stanna vid papperstigrar i arkivet och långa diskussioner om värdeord skriver jag nu en bok full med konkreta och praktiska tips. Tips om hur företag blir bättre på mångfald på riktigt. Jag skriver om tips om hur företag och kommuner kan jobba målinriktad för att bli mer inkluderande för alla oavsett kulturell bakgrund, religion, ålder, funktionsnedsättning, sexualitet, könsidentitet, eller kön. För med mångfald på riktigt är det en stor miss att inte arbeta med olika perspektiv. Men det fina är att många av tipsen i boken är bra för flera olikheter. Det är ju så att en människa sällan ”bara” är en man eller kvinna. Nästa talang du anställer kan vara en äldre kvinna med dyslexi, en ung transperson eller en homosexuell man från Brasilien.

Boken tar bland annat om hur kontoret kan vara möblerat, hur möten blir bättre och hur jobbannonser kan attrahera en bredare rekrytering.  I boken hittar du också intervjuer med företag som är inspirerande när det gäller mångfald på olika sätt. Exempel på företag som jag har intervjuat är Sodexo, Pro Active Gaming, Ving och Norra Skogsägarna.

Bokplanering med post-it. 10 kapitel fulla med tips.

Bokplanering med post-it. 10 kapitel fulla med tips.

 

Precis som boken 10 tips för tillgänglighet blir det en tillgänglig och lättläst bok. Du kommer att kunna öppna boken och läsa det kapitel som du är intresserad av. Läs om rekrytering, formgivning eller hur du ska fira företagets framgångar på ett inkluderande sätt. Boken är full med konkreta tips och inspiration till att komma igång med ett målinriktat mångfaldsarbete.


Boken finns att köpa i september i år!