Vem är den bästa ledaren?

Det enkla svaret är att alla kan bli en effektiv och bra ledare. Det som utmärker de starka ledarna är att de hela tiden tränar på sitt ledarskap. I fokus står att känna sin verksamhet väl. Det betyder allt oftast att känna sina medarbetares styrkor, svagheter, utvecklingspotential och utvecklingsbehov. En inkluderande och effektiv ledare tar tillvara allas kompetens och skapar på så sätt goda mätbara resultat.

Den bästa ledaren arbetar alltid framåt tillsammans med sin personal. 

Den bästa ledaren arbetar alltid framåt tillsammans med sin personal. 

Den ledare som strävar efter att bli bättre på ledarskap är den bästa ledaren. Vilken bakgrund ett bra chefsmaterial har är av mindre vikt. Det finns inget samband mellan utbildningsnivå och att vara en effektiv ledare och det finns heller inget samband mellan ledarerfarenhet och effektivitet. I många företag fungerar chefspositioner som en slutstation efter trogen tjänst. Men att vara chef är absolut ingen slutstation. Det är ett kontinuerligt arbete för att utveckla sig själv och sina medarbetare. Här kommer några punkter som beskriver egenskaper och arbetssätt hos den bästa ledaren.

Den bästa ledaren:

  • Känner sina medarbetares styrkor och behov.
  • Är intresserad och nyfiken på människor. Att belöna och följa upp människor är en ledares huvudsakliga arbetsuppgift. Det är det mest effektiva sättet att öka produktivitet och kreativitet. Har utveckling och uppföljning som en självklarhet för sig själv och för sina medarbetare.
  • Har full koncentration på nyttan av det som ledaren och medarbetarna producerar.
  • Arbetar med att inte vara behövd av medarbetarna samtidigt som ledaren ska vara nyttig för alla medarbetare.
  • Avsätter tid för att tänka och reflektera över sig själv, medarbetarna och produktionen eller annan verksamhet.

Är du nyfiken på mer konkreta tips på hur du gör uppföljningar så att du stärker alla olika individer i ditt företag? Jag kommer gärna till er och berättar mer. Håll också utkik efter min nästa tipsbok om mångfald som kommer under hösten.

PS. En specialistfunktion kan vara ett bra alternativ istället för chefstjänst för en lång och trogen tjänst.