Basics för nyanställningar

Har du lyckats med mångfald i rekryteringen? Grattis! Här kommer några enkla tips för introduktionen som kan underlätta för alla nyanställda oavsett oavsett funktionsvariation eller kulturell bakgrund.  Vi glömmer många gånger att berätta om det som är självklart för oss. Men att ha som vana att berätta om självklarheterna kan vara en av nycklarna till en bra början för din mångfaldsrekrytering. För personer med Autism kan det vara en förutsättning för att få jobbet att funka bra. Det är också ett stöd för den som är ny för svensk kultur, ny på arbetsmarknaden eller för den som kommer från en helt annan företagskultur.

Det här är mina grundläggande tips att ta upp i introduktionen:

  • Lunch. När äter ni lunch? Är det en fast tid varje dag eller äter ni vid olika tider beroende på när det passar. Är det vanligt att folk tar med lunchlåda, eller går ni ofta gemensamt ut och äter. Är det ok att äta sin lunch själv?
  • Pauser. Har ni gemensamma kaffepauser eller inte. Förväntas alla att delta på eftermiddagsfikat?
  • Arbetstider. Vad är era arbetstider? Vad betyder flextid hos er? Är det möjligt att jobba hemifrån? I så fall när, hur mycket och hur? Är det ok att be på jobbet, var i så fall? Finns det vilorum?
  • Klädkoder. Hur ser förväntningarna ut på hur anställda är klädda på kontoret eller hos kunder? Har ni ”casual Friday”? Vad innebär det för er; är det onesuites eller jeans?
  • AW. Har ni sociala aktiviteter efter jobbet? Vilka slags aktiviteter? Hur bjuder ni in? Är det informella grupper eller en gemensam överenskommelse av gruppen? Är det ok att inte delta?
 
Åsa Gustafsson sitter bredvid sin chef på indonesiska ambassaden iklädd traditionella indonesiska kläder.

Jag har själv erfarenhet av att jobba i en internationell miljö med andra självklarheter än dem jag var van vid. Som ensam svensk på Indonesiska ambassaden i Stockholm var jag tacksam att jag fick introduktion i klädkoder och lunchpauser. Vad var ok att ha på sig på kontoret, när jag pratade med ambassadören, var på besök på andra ambassader eller representerade Indonesien i olika sammanhang. Jag fick veta när vi anställda fick äta vid mottagningar och liknande.

Det här liten och viktig del i att välkomna mångfald i arbetslivet. Att berätta om ”basics” ger ofta en trygghet i hur det funkar på arbetsplatsen. Men det ger också en trygghet i att våga ställa frågor.