För ett tillgängligt Almedalen 2015

Årets Almedalen är runt hörnet och det är hög tid att planera detaljerna i olika arrangemang och seminarier. Står ni inför att börja marknadsföra ert event? Då är det här bloggtexten för er. Här följer några tips på hur er presentation, paneldebatt eller mingel kan bli mer tillgängligt för personer med funktionsnedsättningar. Det är också tips på hur ni lättare når ut med ert budskap i Almedalsvimlet. Målet är ett arrangemang som ger inspiration, motivation och handlingslust.

Innan eventet

Inbjudan/Marknadsföring. Kan alla läsa inbjudan? Se till att ha en layout som tilltalar alla. Du hittar tips i boken 10 tips för tillgänglighet om hur din layout både blir tillgänglig och snygg. Se också till att personer som använder skärmläsare kan läsa informationen på hemsidan eller pdf-inbjudan som ni skickar ut.

Tänk på språket. Satsa på ett skriva tillgängligt. Ett tillgängligt språk betyder inte att innehållet är förenklat. Det betyder istället att innehållet är enklare att ta till sig för alla som läser det.

Informera om tillgängligheten eller bristen på den. På så sätt vet alla vad som gäller och kan avgöra ifall de kan delta på ert arrangemang. Myndigheten för Delaktighet har en checklista för tillgänglig lokaler.

Håll ett parfymfritt arrangemang! Uppmuntra redan i inbjudan att lämna parfymer och starka lukter hemma.

Fråga om allergi eller andra behov. Andra behov kan handla om att en deltagare behöver hörslinga, teckenspråkstolk eller ledsagare. Om ni behöver boka tolk se till att vara ute i god tid. Här hittar du information om hur ni bokar teckenspråkstolk eller skrivtolk under Almedalsveckan .

Under arrangemanget

Välkomna med ett leende! Berätta kort vad som ska hända och hur lång tid det kommer att ta. Vill ni ha frågor under presentationerna eller i slutet av dem? Sammanfatta gärna det ni planerar att säga i början och tryck upp det i ett informationsblad. Där kan ni också skriva ut en eventuell ordlista.

Satsa på god ljudmiljö i lokalen.  Hörs den som talar tydligt? Studsar ljud på väggar, tak och golv? Finns det fasta installationer som fläktar, datorer, projektorer i lokalen som stör? Ju mer störande ljud desto svårare blir det att uppfatta det som sägs. Ljudmiljön påverkar tillgängligheten för alla. Framförallt för personer med hörselnedsättning och personer som är nybörjare på det språk som talas. Hörselskadades riksförbund har en bra checklista för tillgängligheten på Almedalen.

Använd mick! Se till att det finns bärbara mickar för frågor och kommentarer. Det är inte att rekommendera att en person har en mikrofon och upprepar det andra säger.  Undvik att ställa frågan: Hör alla? Den som inte hör frågan kan ju inte svara på den heller.

Satsa på tydlig kommunikation. Människor kan lyssna till vad en person talar om i 10 minuter sedan faller koncentrationen. Hur löser ni det? Uppmuntra variation på presentationer och betona vikten av att hålla tiden i paneldiskussioner. Vad är det för vits att fortsätta prata om de flesta har slutat att lyssna? Variera gärna med film (kom ihåg att texta) och bilder. Det gör det lättare för personer med till exempel dyslexi att ta till sig budskapet. Men variationen är en fördel för alla.

Tydliga powerpoint-presentationer. Se till att det finns kontraster i din presentation. Undvik många olika färger. Undvik rött och grönt som är svåra att särskilja ifall den som lyssnar på presentationen är färgblind.

Läs upp allt som står skrivet på whiteboard, papper eller powerpoint.

Möblera med plats för rullstol och teckenspråkstolk.

Tejpa sladdar.

Ha en god belysning. Det är bra för alla att kunna se den som talar bra, men extra viktigt för personer med hörselnedsättningar.

Vädra rummet innan. Syre är bra för allas tankeverksamhet. Tänk bara på att vädra med hänsyn till pollenhalten utomhus.

Bjuder ni på mat eller tilltugg? Se till att det finns matalternativ och märk upp vad maten innehåller. Uppmärksamma eventuell serveringspersonal på att hålla koll på vilka gäster som har kommit till minglet eller arrangemanget. På så sätt kan personalen ge god service till personer som till exempel använder rullstol och inte når upp till en hög disk.

Bjuder ni på dryck? Erbjud alltid bra alkoholfria drycker. Systembolaget bjuder på tips och inspiration.  

Håll tiden! 

och glöm inte: Ha kul!