5 tips för att rekrytera mångfald

Har ni problem med att de som söker sig till ert företag alla liknar varandra? Är det samma kön, avsaknad av funktionsnedsättning, samma ålder eller samma kulturella bakgrund på de flesta som rekryteringsfirman hittar till er? Då missar ni kompetens, kreativitet och innovation. För att hjälpa er till en början på mångfaldsrekryteringen delar jag här med mig av 5 tips om vad ni kan tänka på för att annonsen ska nå olikheter. Och ja, att annonsera ut en tjänst är ett bra sätt att undvika kompisrekryteringar.

Kvinna som väntar på tunnelbana och läser på sin telefon
 1. Texta filmen. Kom alltid ihåg att texta en film för rekrytering. Cirka 1 miljon människor har en hörselnedsättning och många har svenska som andraspråk. Dessutom underlättar det också när din annons skrollas förbi på till exempel Facebook. Med en textad film är det lättare att fastna för annonsen då det går att se vad den handlar om utan sätta på ljudet.
   
 2. Skriv tydligt och normkreativt. Gå alltid igenom språket i annonsen flera gånger. Är språket tydligt och tillgängligt? Finns det spår av heteronormen? Du hittar språktips i boken 10 tips för tillgänglighet.
   
 3. Vem får representera företaget? Vem väljer ni ska synas på eventuella bilder och filmer? Och hur porträtteras den personen? För att visa på att ni är en organisation för alla kan det vara en idé att ha ett samkönat par på bilden, en mörkhyad person eller en person med synlig funktionsnedsättning. Tips på en bra bok är bildhandboken som är fotad av Genusfotografen och finns att beställa på Gävle kommuns hemsida.
   
 4. Mångfaldsavslut. Avsluta annonsen med att ni välkomnar mångfald oavsett till exempel kulturell bakgrund, sexuell läggning, funktionsvariation, religion eller ålder. Skriv gärna ut både sexuell läggning och funktionsvariationer. Eftersom det fortfarande är ovanligt i platsannonser blir det ett sätt att sticka ut, att attrahera mer mångfald och samtidigt stärka varumärket.
 5. Annonseringskanaler. Se över vilka kanal ni använder för att hitta ny personal och för att annonsera i. Annonsera i tidningar med tydliga målgrupper till exempel QX som berör homo-bisexuella och transpersoner eller DHRs (Förbundet för ett samhälle utan rörelsehinder) tidning som når personer som sitter i rullstol. Använd fantasin och annonsera i kanaler som ni inte brukar synas i. För annonsering online tipsar jag om Rättviseförmedlingen som du hittar här.

Givetvis räcker det inte med en välkomnande annons. Grunden för att kunna rekrytera och behålla mångfald är värderingar och en inkluderande arbetsmiljö. Hur det går till kommer i min bok 10 tips för mångfald som kommer under våren.