5 tips för inkluderande bemötande

Har du hört att neuromångfald är en nyckel till framgångsrika team? Alltså att det är berikande för gruppen och företaget att ha medarbetare som till exempel har ADHD, Dyslexi eller Autism. Med ett tillgängligt bemötande och enkelt avhjälpta hinder frigör ni styrkor hos många som representerar neuromångfald. Men vad är då ett inkluderande bemötande för alla funktionsvariationer?  Här kommer 5 tips på ett gott bemötande som är riktigt bra att känna till.

Två figurer pratar med varandra. -Det märks inte att du har Aspergersyndrom. - Tack, det var vänligt sagt, det märks inte att du är normal.
  1. Var nyfiken och släpp rädslan! Är du neorotypisk eller otypisk? Oavsett så är det människor vi pratar med. Så det allra bästa är att alltid vara nyfiken och lyssna på den du pratar med. Då brukar det mesta gå riktigt bra.

  2. Undvik ironi. Jag har studerat kinesiska under många år. Och en sak som jag upptäckte var att ironi inte alls gick hem hos kinesiska vänner. Men sen arbetade jag på Indonesiska Ambassaden i Stockholm och fick erfarenheten att många Indoneser älskar ironi och att det betyder att du är en i gänget om du blir skämtad med.

    Människor gillar olika skämt beroende på kulturell bakgrund och också om du har en otypisk hjärna. Till exempel är det många som har Autism som inte tycker att ironi är roligt. Skämta går så klart bra! Kom bara ihåg att alla är olika och har olika humor. Så även personer som har någon funktionsnedsättning.

  3.  Ögonkontakt. Många som har autism är inte bekväma med att titta direkt i ögonen. Detsamma gäller för många som har ADHD. Det funkar riktigt bra att sitta bredvid varandra och prata istället för mitt emot. Ofta är det till och med att föredra då det blir möjligt att titta på samma dokument till exempel. Sitter du mitt emot någon som tittar någon annanstans och ändå följer med i samtalet. Bara fortsätt prata. Ögonkontakt är många gånger överskattat.

  4.  Säg det du menar. Har du någon gång haft en konflikt med en familjemedlem på grund av missförstånd? Till exempel att du antog att din partner förstod vad du ville göra trots att du inte sa något? Vanligt misstag då människor fortfarande inte kan läsa andras tankar. Det här kan vara extra viktigt när det gäller att bemöta kollegor som har Autism. Säg vad du menar och mena vad du säger. Ett sånt där tips som är nödvändigt för några och bra för alla!

  5. ”Du är ju inte så dum”. Säg aldrig så. Att ha ADHD, Autism eller dyslexi är att ha en hjärna som fungerar annorlunda än den typiska hjärnan. Det betyder inte att intelligensen är lägre. Istället fungerar till exempel en dyslexihjärna så att det kan gå snabbare och lättare att upptäcka mönster, se helheter och hitta lösningar än för en normalstörd hjärna. Så kommentera aldrig någon med att ”åh, det märks ju inte att du har… (valfri diagnos). Tänk istället som Government Communications Headquarters, förkortat GCHQ, som är en brittisk myndighet  under underrättelsetjänsten MI5 som säger att dyslektiker är deras ”secret weapon against terrorists.” Can ”see the pattern with to pieces of the whole puzzle. ”

Vill du läsa mer om tillgängligt bemötande? Här länk till min mest lästa bloggtext om Bra bemötande och här hittar du 10 bra tips on how to talk to a person with autism.