Tillgängligt ledarskap minskar sjukskrivningarna

På uppdrag av regeringen presenterade forskningsrådet Forte nyligen en rapport om sambanden mellan arbetsförhållanden, psykisk ohälsa och sjukskrivning. Rapporten visade på skrämmande siffror. Antalen sjukskrivningar på grund av psykisk ohälsa har ökat dramatiskt de senaste åren. Mellan 2012-2014 ökade antalet sjukskrivningar på grund av psykiska diagnoser med 48 %. De utgör nu 40 % av alla sjukskrivningar. Vanligaste diagnosen är akut stressreaktion. Dessutom har sömnbesvären ökat de senaste åren. Sömnbesvären har ökat mer för kvinnor från 7-10 % än för män med 4-5%.

Rapporten efterlyser ett tydligt och inkluderande ledarskap där chefer tar större ansvar för sina anställda. Jag har själv sett stressnivåer minska och samarbetsviljan öka i organisationer som satsat på inkludering och tillgänglighet för personer med funktionsnedsättningar. Att bli tillgängliga kan vara vägen till ett friskare företag med färre sjukskrivningar. Genom att utmana funkisnormen blir företagskulturen tydligare och mer inkluderande för alla anställda. Det har visat sig att organisationer som arbetar med tillgänglighet har ökat trivseln för alla på arbetsplatsen. Därmed har också sjukskrivningarna gått ned.

Vad är då en tillgänglig arbetsplats?

Förutom nödvändig anpassning för olika funktionsnedsättningar finns det ett antal saker som utmärker en tillgänglig och inkluderande arbetsplats:

  • Se individen. Att känna att det är roligt att komma till jobbet på måndag morgon börjar med en känsla av att det betyder något att just du kom. Ett stort problem för psykisk ohälsa är att många anställda inte bemöts för deras rätta kompetens eller har otydliga riktlinjer i sitt arbete. Det kan handla om att uppleva obalans mellan ansträngning och belöning, orättvisa, understimulering med liten möjlighet att använda sin förmåga och utvecklas i jobbet. Men även konflikter på arbetsplatsen samt rollotydlighet kan vara orsaker.
  • Satsa på jämställdhet. Kvinnor är oftare sjukskrivna med psykisk diagnos än män, men om kvinnor och män utsätts för samma påfrestningar i arbetslivet är reaktionerna i form av psykisk ohälsa lika.
  • Ha möten som alla förstår och är involverade i. Det låter som en självklarhet. Men hur många möten har du själv suttit på som inte har känts relevanta, där du har blivit för trött för att koncentrera dig, eller att du upplevt att det inte finns plats för åsikter eller frågor? Tillgänglighet handlar också om tydliga presentationer. Genom tillgängliga möten är death by powerpoint ett minne blott.
  • Gör tillgängliga produkter. Genom att skriva och formge tillgängligt ökar kvaliteten på många produkter. Att se förbättringar i sitt arbete och bli mer motiverad till att stödja varandra ger nöjdare kollegor.
  • Ha roligt tillsammans! Kollegor som känner varandra har lättare att samarbeta. Det blir också lättare att vara sig själv på jobbet: stressad, glad, trött, entusiastisk eller ledsen. Att ha utrymme för att lära känna varandra gör att anställda mår bättre, är mer produktiva och minskar sjukskrivningarna. Regelbundna fikapauser är bra för personer med till exempel ADHD, dyslexi eller mag-och tarmsjukdomar. Men det är bra för hela arbetsplatsen. Till exempel är gemensamma kaffepauser väl värda sin investering. Regelbundna kaffepauser gör att kollegor både har koll på vad den andra arbetar med och hur den personen mår. Det leder till ökat samarbete och färre sjukskrivningar.