Mångfald är lönsamt. Med inkluderande och gott bemötande, högre tillit till varandra, effektivare och roligare möten ni stressnivåer ökar innovation och blir bättre problemlösning.  Men hur går det till? Futurista hjälper er till resultat. 

Jag heter Åsa Gustafsson och är konsult, föreläsare och författare.  


Åsa Gustafsson sitter i en trappa

"Vi är jättenöjda med Åsa som bollplank. Hennes kunskaper och tips om funktionsvariationer och tillgänglighet hjälpte oss verkligen framåt i vår strävan att göra vår verksamhet och kommunikation så tillgänglig som möjligt för alla."
-Alexandra Jaegers. Projektledare Mångfald och inkludering Skanska Sverige AB

 

Strategiskt mångfaldsarbete

Ett strategiskt tydligt mångfaldsarbete är nyckeln till att lyckas med inkludering och mångfald. Futurista hjälper er med allt från rådgivning till att strategiska planen blir levande och framgångsrik.

Föreläsningar och workshops

  Bli inspirerad med konkreta tips för bättre möten, bemötande och organisationskultur. Inkludering är nödvändigt för några och bra för alla.

School of Inclusion

Nå fler anställda och få ett än mer hållbart resultat med en individanpassad webbutbildning om mångfald och inkludering. 


 
Jag hade förmånen att lyssna på Åsa på konferensen Agila Loves Diversity i november 2017 där hon talade om inkluderande möten. Åsa är författare till boken “10 tips för tillgänglighet” och har expertkompetens inom området. Hon kom under föreläsningen med konkreta tips på ett lättsamt sätt. Som föreläsare är Åsa tydlig, engagerande och lätt att lyssna på, och jag har haft stor nytta av både boken och hennes kursportioner i kursen Inkluderande bemötande som jag fick tillgång till efter konferensen.
— Sarah Ihlman, Ihlman Education
 

 

Bloggen

Dubbla glastak

Kombinationen kön och funktionsnedsättning är tyvärr ett recept för ett tjockare glastak. Nyligen släppte Jämställdhetsmyndigheten en rapport om Ekonomisk jämställdhet för kvinnor med funktionsnedsättning.  Rapporten visar tydligt att riskerna för arbetslöshet och diskriminering i arbetslivet är större om du är kvinna och har en funktionsnedsättning än om du är man med funktionsnedsättning och eller kvinna utan.
I det här blogginlägget hittar du en sammanfattning av rapporten med kommentarer från mig.